Människorna som producerar maten vi äter har ofta så låga inkomster att de inte har råd med sjukvård, boende eller mat till sig själva. Miljontals småskaliga odlare och arbetare tvingas arbeta långa dagar under hårda förhållanden till löner som inte går att leva på.

Livsmedelskedjor i samverkan med politik, näringsliv och civilsamhälle har en mycket viktig roll i att förbättra situationen om mänskliga rättigheter inom livsmedelsindustrin. Med hjälp av påtryckningar från allmänheten kan vi se till att maten vi äter produceras under rättvisa förhållanden, utan lidande eller fattigdom.

Gör din röst hörd och skriv under Oxfams namninsamling för mat fri från lidande!

Jag kräver att:

Alla livsmedelsaktörer gör ordentliga granskningar av sina leverantörskedjor och vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra människorättskränkningar i dem.

Sverige antar en lagstiftning som säkerställer att svenska företag tar ansvar för mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan, både inom och utanför Sverige, samt att företag som kränker mänskliga rättigheter kan ställas till svars.

Namninsamlingen är en del av ett globalt initiativ och kommer att delas med livsmedelskedjor och politiker som Oxfam har dialog med.

Genom att skriva under godkänner du Oxfams allmänna villkor för personuppgiftshantering och intygar att du har tagit del av hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi använder dina uppgifter, tillsammans med våra partners, för att kontakta dig med information om sakfrågan du skrivit under kring samt om andra frågor som vi arbetar med. Vi kan komma att be dig om gåvor. För frågor kontakta info@oxfam.se