KLIMATOJÄMLIKHET

De rikaste 10 procenten står för hälften av växthusgasutsläppen samtidigt som den fattigaste halvan av jordens befolkning bara står för 10 procent av utsläppen. Denna klimatojämlikhet måste få ett slut.

VEM BÄR VÅRA UTSLÄPP?

Medelsvenskens växthusgasutsläpp är upp till 80 gånger högre än för människor som lever i extrem fattigdom. Samtidigt är det de fattigaste människorna som får bära de tyngsta konsekvenserna av klimatkrisen. Ta ställning mot klimatojämlikheten!

VEM BÄR VÅRA UTSLÄPP? F2F

Medelsvenskens växthusgasutsläpp är upp till 80 gånger högre än för människor som lever i extrem fattigdom. Samtidigt är det de fattigaste människorna som får bära de tyngsta konsekvenserna av klimatkrisen. Ta ställning mot klimatojämlikheten!

AKUTPLAN CORONA

Akutplan för att rädda liv och stoppa fattigdomskatastrofen i Coronakrisens spår

DAVOS 2019

De rikas förmögenheter fortsätter växa, delvis på bekostnad av de fattigaste. Skriv på Oxfams namninsamling mot extrem ekonomisk ojämlikhet.

MAT FRI FRÅN LIDANDE!

Människorna som producerar vår mat har ofta inte tillräckligt att äta själva. Denna grymma orättvisa måste få ett slut.

MAT FRI FRÅN LIDANDE! F2F

Människorna som producerar vår mat har ofta inte tillräckligt att äta själva. Denna grymma orättvisa måste få ett slut.

SKATTEFLYKT

KRÄV ATT SVERIGES REGERING STOPPAR SKATTEFLYKTEN!

Sveriges regering har tydligt visat sin ovilja att säga nej till skattesmitare genom att blockera förslag som skulle kunna försvåra skatteflykt, både på hemmaplan och på EU-nivå. Det gör det lättare för svenska företag att ägna sig åt aggressiv skatteplanering genom att placera sina pengar i skatteparadis.
Fattiga länder drabbas extra hårt av företagens skatteflykt då de är dubbelt så beroende av företagsskatteintäkter jämfört med rika länder. Sammanlagt förlorar låginkomstländer minst 200 miljarder dollar årligen i uteblivna skatteintäkter, pengar som hade räckt till utbildning för 124 miljoner barn som inte går i skolan och till sjukvård som skulle kunna förhindra sex miljoners barns död varje år.
För att få stopp på skatteflykten måste politiska ledare sätta befolkningens intressen över företag och ett fåtal förmögna individers. Nu kräver vi att Sveriges regering står upp för världens fattiga genom att leva upp till sitt löfte om att STOPPA SKATTEFLYKTEN!
SKRIV UNDER