Minska klimatojämlikheten!

De rikaste 10 procenten står för hälften av alla koldioxidutsläpp samtidigt som de fattigaste 50 procenten bara står för 10 procent av utsläppen. Samtidigt är de fattigaste de som drabbas hårdast av uppvärmningen. 

Skriv på löftet om att minska dina utsläpp

Svenskens växthusgasutsläpp är 10 ton per år, upp till 80 gånger högre än för de fattigaste människorna i världen. Samtidigt är det människor som lever i fattigdom som får bära de tyngsta konsekvenserna av klimatkrisen, såsom dödliga stormar, missväxt, översvämningar och försämrad ekonomisk utveckling. Sverige måste börja bära vikten av svenskarnas utsläpp och göra mer för att hjälpa de som drabbas redan idag.

Ta ställning mot klimatojämlikheten!

Visa politikerna att vi är många som står bakom kraven för minskad klimatojämlikhet. Skriv under på att:
– Inför ett mål om att kraftigt minska utsläppen från svenskars totala konsumtion, inte bara från utsläpp inom landet.
– Ökar klimatbiståndet till låginkomstländer, så att de får hjälp att ställa om och bättre klara av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Klimatbiståndet bör ges utöver det ordinarie biståndet.
– Gör mer för att minska utsläppen i Sverige genom att sätta stopp för utbyggnad av klimatskadlig verksamhet och ta bort subventioner för fossila bränslen.

Genom att skriva under godkänner du Oxfams allmänna villkor för personuppgiftshantering och intygar att du har tagit del av hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi använder dina uppgifter, tillsammans med våra partners, för att kontakta dig med information om sakfrågan du skrivit under kring samt om andra frågor som vi arbetar med. Vi kan komma att be dig om gåvor. För frågor kontakta info@oxfam.se