Minska klimatojämlikheten!

De rikaste 10 procenten står för hälften av alla koldioxidutsläpp samtidigt som de fattigaste 50 procenten bara står för 10 procent av utsläppen. Samtidigt är de fattigaste de som drabbas hårdast av uppvärmningen. 

Skriv på löftet om att minska dina utsläpp

Vår värld är inte bara ekonomiskt ojämlik. De som tjänar mest släpper också ut överlägset mest samtidigt som de fattigaste släpper ut minst men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Denna dubbla orättvisa måste få ett slut.

Regeringar och beslutsfattare bär ett tungt ansvar för detta och Oxfam och våra allierade organisationer arbetar på att påverka dem att göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Men vi kan alla bidra. Gör så här:

  1. Skriv under vårt löfte om att minska dina egna utsläpp under det kommande året.
  2. Vi mailar en länk med vidare instruktioner om hur du kan mäta utsläppen och tips på hur du kan minska dem.
  3. Nästa år hör vi av oss igen för att se hur det gått.
    Hur många ton koldioxid kan vi tillsammans minska utsläppen med?

Jag lovar härmed att göra vad jag kan för att minska mina egna utsläpp av växthusgaser under 2018

Genom att skriva under godkänner du att vi sparar dina uppgifter och kan komma att kontakta dig. Läs om hur vi behandlar personuppgifter här 

En majoritet av svenskarna är bland de 10 procent som tjänar mest i världen och vi har också väldigt höga konsumtionsutsläpp av växthusgaser per capita, cirka 11 ton per år. I de flesta fattiga länder är utsläppen långt under 1 ton per person och år. Samtidigt finns en koldioxidbudget som världen inte får överskrida för att kunna hålla uppvärmningen under 2 grader. När fattiga människor får det bättre och ökar sina utsläpp  måste de med höga utsläpp minska sina ännu mer. 

Oxfam publicerade rapporten Extreme carbon inequality inför Parismötet 2015, i den kommer vi bland annat fram till siffran om att de rikaste 10 procenten står för hälften av utsläppen. Du kan läsa mer och ladda ner den här: https://www.oxfam.se/blog/extrem-ojamlikhet-vaxthu...

Oxfam är också en av organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet som vill se ett nytt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Idag finns bara mål för utsläppen som sker i landet, inte för de vi orsakar genom vår importerade konsumtion och utrikes flygresor. www.klimatmal.se