KLIMATOJÄMLIKHET

De rikaste 10 procenten står för hälften av växthusgasutsläppen samtidigt som den fattigaste halvan av jordens befolkning bara står för 10 procent av utsläppen. Denna klimatojämlikhet måste få ett slut.

MAT FRI FRÅN LIDANDE!

Människorna som producerar vår mat har ofta inte tillräckligt att äta själva. Denna grymma orättvisa måste få ett slut.