Teken voor een eerlijk belastingsysteem

32%
15.796 / 50.000 actions

Waarom blijven arme landen arm? Het antwoord zal je verrassen. Het heeft te maken met de blauwe envelop. Die jij wel krijgt, maar de meeste multinationals niet.

Multinationals moffelen massaal miljarden weg. Miljarden die miljoenen een betere toekomst kunnen geven.

Maar het meest bizarre komt nog: dit mag. De Nederlandse overheid maakt het mogelijk én houdt het in stand. Jij wel een blauwe envelop. Multinationals niet.

Maar wat erger is: Ontwikkelingslanden kost dit belastingschandaal nog véél meer. Zij lopen elk jaar ruim 100 miljard euro mis. 100 miljard! Wij raken de tel kwijt als we proberen te bedenken hoeveel kinderen je daarmee naar school kunt laten gaan.

Dit is niet eerlijk. En onze overheid komt onvoldoende in actie.

Teken nú de petitie en roep de overheid op een einde te maken aan belastingontwijking.

Lees hier meer over belastingontwijking.