Strijd mee tegen extreme ongelijkheid

De 8 rijkste miljardairs bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking, blijkt uit onderzoek van Oxfam. De kloof tussen arm en rijk was nog nooit zo groot. Dat staat een einde aan extreme armoede in de weg.

Een kleine bizar rijke elite is zo machtig en invloedrijk, dat zij de economie naar haar hand zet. Zo worden de rijken alleen maar rijker en blijven de allerarmsten arm. Voor miljarden mensen is er daardoor geen enkele kans op een menswaardig bestaan.

Extreme ongelijkheid heeft desastreuze gevolgen: economische stilstand, groeiende misdaadcijfers en vooral in de bodem geslagen hoop en ambities van miljarden mensen.

Dit is geen botte pech. Samen kunnen we hier wat aan doen.

Een van de belangrijkste oorzaken dat extreme ongelijkheid toeneemt, is dat multinationals nauwelijks belasting betalen. Deze bedrijven zijn in handen van de allerrijksten. Overheden maken dit mogelijk door belastingdeals te sluiten met deze multinationals. Terwijl de rijksten rijker worden, betaal jij wél gewoon belasting! Steun onze strijd om het systeem eerlijk te maken!


Daarnaast worden mensen in ontwikkelingslanden uitgebuit door bedrijven en overheden. Gelukkig zijn er mensen die dat niet pikken. Zoals Jane die in Kenia opkomt voor eigenaren van kleine winkeltjes die onevenredig veel belasting moeten betalen. Ook strijdt ze ervoor dat de overheid meer investeert in gezondheidszorg, onderwijs en goede infrastructuur. Wij steunen vrouwen als Jane om een einde te maken aan extreme ongelijkheid.

Samen kunnen we de kloof tussen rijk en arm kleiner maken. Als dat lukt, kunnen miljarden mensen een menswaardig bestaan opbouwen!

Jij kunt helpen een einde te maken aan extreme ongelijkheid. Net als Jane. Strijd mee! Zo verslaan we armoede.