72%
7.192 / 10.000 actions

15 af Danmarks største pensionsselskaber har 2,9 milliarder kroner investeret i våbenproducenter, der leverer til Saudi Arabien og Emiraterne, der fører en voldsom krig i Yemen på sjette år.

  • En kvart million mennesker har mistet livet som følge af krigen. Og hvert tiende minut dør endnu et barn.
  • 4 ud af 5 mennesker i Yemen har akut brug for nødhjælp og beskyttelse.

Skal dine pensionspenge virkelig være med til at holde en blodig krig i gang?

De 15 selskaber er: AP Pension, ATP, Danica Pension, Industriens Pension, Lægernes Pension, Lærernes Pension, AkademikerPension, PenSam, PensionDanmark, PFA Pension, PKA, P+ Pension, Sampension, Topdanmark Forsikring og Pension, Velliv Pension & Livsforsikring A/S

Vi overlader en masse tillid til pensionsselskaber. Hvis du stod med pensionspengene i hånden, ville du jo heller ikke give dem til, at Saudi Arabien og Emiraterne kunne få våben imellem hænderne. De danske pensionspenge er benzin på krigens bål!

Skriv under – det gør en forskel

Ved at underskrive, bliver du medafsender på dette brev til pensionsselskabernes bestyrelser.