Bekæmp ulighed

93%
7.907 / 8.500 actions

Haster: Et klart budskab til den danske regering

Det økonomiske system er for de rigeste 1% – og det skaber ulighed! Du kan være med til at bekæmpe ulighed ved at skrive under!

Vi bliver nødt til at skabe en menneskelig økonomi for de 99% og udviklingslandene, hvis vi skal nå FN's Verdensmål om at reducere ulighed, afskaffe fattigdom og sikre alle børn en god og gratis uddannelse.


Kære Regering

Åbn øjnene og se verden omkring jer! Uligheden er blevet for ekstrem, når få personer ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning, mens en ud af ni mennesker går sultne i seng hver dag.

Over hele jorden er fattige familier tvunget til at arbejde under umenneskelige forhold til alt for lave lønninger uden adgang til de mest basale ydelser som vand, uddannelse og sundhed. Og da langt størstedelen af de fattigste er kvinder, bliver kvinder ramt hårdest af uligheden.

Regeringer gør for lidt for at hjælpe, mens de privilegerede tjener milliarder på et økonomisk system, der er til deres fordel. Det gælder også jer – I kan ikke sidde på hænderne længere.

Det behøver ikke at være sådan. I kan vælge en anden vej.

Kæmp for en økonomi for mennesker – en økonomi der virker for de mange, ikke kun de få.

En økonomi hvor regeringer fra hele verden arbejder sammen om at regulere markedet til gavn for alle og for at løse de udfordringer globaliseringen bringer med sig, både i rige og fattige lande. Danmark er et stærkt foregangsland – det skal I holde fast i og vise til resten af verden.

  • I skal kæmpe imod den ekstreme koncentration af formuer og indkomster hos de ganske få ved at sikre, at rige mennesker og store virksomheder også betaler en fair skat af formuer og indkomster. I skal stoppe skattely og ikke gå med på andre regeringers konkurrence på selskabsskatter. Vi skal se lønningerne stige for almindelige mennesker i stedet for, at selskaber udbetaler en større og større del af overskuddet til aktionærerne.
  • I skal presse på for en massiv investering i kvalitetsuddannelse til alle. Uddannelse er fundamentet for en inkluderende økonomisk vækst og udvikling samt at alle får en stemme i deres eget liv. Uddannelse er grundlaget for, at kvinder og mænd kan bestemme over deres eget liv og fremtid.
  • I skal stå sammen med verdens kvinder. Kvinder er halvdelen af verden, men langt størstedelen af de fattigste. I en økonomi for mennesker har kvinder og mænd lige muligheder for at udleve deres potentialer. Den kæmpe mængde ubetalte arbejde, som kvinder laver i hjemmene og andre steder skal anerkendes og fordeles mere lige.

Vi kan og skal skabe en økonomi for mennesker, før det er for sent.